مردم، کوچکترین نگرانی در مورد تهیه دارو نداشته باشند

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 از کمبودهای دارویی کشور روزانه و به صورت لحظه ای اطلاع دارم. امروز مشکل عمده ای درخصوص کمبود دارو نداریم و مواد اولیه تهیه داروهای تولید داخل تا 6 ماهه اول سال آینده نداریم و تدابیری داریم که در 6 ماهه دوم سال آینده نیز مشکل چندانی در حوزه دارو نداشته باشیم.

 

دکتر سعید نمکی در حاشیه اجلاس معاون درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار داشت: علیرغم فشارهای ظالمانه که دشمنان ما در قالب تحریم به ایران وارد می کنند، اما به گونه ای مدیریت می کنیم که کوچکترین نگرانی برای تامین داروی مورد نیاز بیماران عادی و خاص وجود نداشته باشد و به عنوان مسئول سلامت می گویم که مردم کوچکترین نگرانی در مورد تامین دارو نداشته باشند.

 

وی درخصوص سیاست های آینده وزارت بهداشت در مورد پزشکی خانواده و نظام ارجاع، گفت: جدی ترین علتی که موجب شد تا بنده مسئولیت سرپرستی وزارت بهداشت را بپذیرم، استقرار نظام ارجاع و اجرای پزشکی خانواده در کشور بوده است. نظام ارجاع، پزشکی خانواده، راهنماهای بالینی، پرونده الکترونیک سلامت و تغییر نظام پرداخت از فی فور سرویس به DRG از تکالیف قانونی بودند که در مواد مختلف برنامه پنجم توسعه وجود داشتند، اما مغفول ماند و در سال دوم برنامه ششم توسعه که امسال است باید به این اهداف می رسیدیم.

 

سرپرست وزارت بهداشت با قدردانی از زحمات و خدمات معاونین بهداشت و درمان و مدیران وزارت بهداشت در رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی نظام سلامت بوده ام از مناطق مختلف کشور که نظام ارجاع را به صورت آزمایشی اجرا می کنند، بازدید کردم و امروز می توانم بگویم که در حال فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز و تسریع برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای این تکالیف قانونی هستیم. همچنین در سفر اخیرم به گرگان در جلسه 5.5 ساعته، وضعیت نظام ارجاع را بررسی کردم.

 

دکتر نمکی اضافه کرد: هفته آینده به استان مازندران سفر می کنم تا از وضعیت پزشکی خانواده این استان بازدید کرده و مشکلات را برطرف کنیم. به شما قول می دهم که تا پایان سال آینده، بخش عمده ای از کشور را تحت پوشش سیستم ارجاع و پزشکی خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی ببریم.

 

وی درخصوص برنامه های وزارت بهداشت برای اجرای سیاست های جمعیتی گفت: سیاست های جمعیتی همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، از سیاست ها و برنامه های مهم ما است و باید مراقبت کنیم که جمعیت به نُرم تهدید کننده ای نرسد. با همکاران مان در وزارت بهداشت بر این باور هستیم که باید فرامین مقام معظم رهبری را دنبال کنیم، اما راهکارها را باید متناسب با ظرفیت های جامعه بسنجیم.

 

دکتر نمکی در پایان اضافه کرد: به عنوان نمونه به جای اینکه در حاشیه شهرهایی که دسترسی مردم به برخی از تسهیلات زایمانی وجود ندارد و یا در زنانی که 4 تا 5 بار زایمان داشته اند و تولد فرزندان بعدی ممکن است جان مادر و نوزاد را به خطر بیندازد، باید به افرادی بیشتر توجه کنیم که پس از گذشت چندین سال از ازدواج، هنوز بچه دار نشده یا بچه دار نمی شوند یا یک فرزند دارند. بنابراین باید برای جبران کاهش جمعیت، به سمت گروه های هدفی برویم که زایمان و فرزندآوری در آنها با ریسک کمتری همراه است.