همدلی، وفاق و جدیت بیشتر در خدمتگزاری به مردم

اینک که با حکم رییس جمهور محترم سرپرستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اینجانب محول شده است و تمامی روسای محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با دقت و وسواس فراوان برادر ارجمند جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی منصوب شده اند، اینجانب نیازمند همدلی، وفاق و جدیت بیشتر همه عزیزان در خدمتگزاری به ملت شریف ایران در این برهه حساس و سرنوشت ساز هستم.
 
امید است با هم افزایی و تلاش روز افزون بتوانیم با استعانت از پروردگار بزرگ، رهنمودهای مقام معظم رهبری و پشتوانه سیاست های دولت تدبیر و امید، برگ رزینی بر کارنامه ارزشمند همکارانمان در نظام سلامت بیافزاییم.
 
توفیق و عزت همگان را از خداوند بزرگ مسئلت دارم. 
 
 
دکتر سعید نمکی 
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی