بزرگترین بخش اورژانس استان گلستان افتتاح شد

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
 
مرکز تروما و اورژانس شهید نبوی بیمارستان 5 آذر گرگان به عنوان بزرگترین بخش اورژانس استان گلستان با ظرفیت 152 تخت بیمارستانی در سفر کاروان تدبیر و امید با حضور دکتر روحانی رییس جمهور افتتاح شد.
 
با توجه به مناسب نبودن فضای فیزیکی اورژانس فعلی مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان، ضرورت ساخت این پروژه به منظور ارائه خدمات با کیفیت مورد توجه قرار گرفت و این پروژه در زمینی با زیربنای 11000 متر مربع در مدت 13 ماه ساخته شد.
 
با راه اندازی این مجموعه درمانی، کیفیت خدمات تشخیص و درمانی ارتقا یافته و اتاقهای عمل استاندارد به همراه بخش های بستری به ظرفیت خدمت رسانی اضافه خواهد شد. مرکز تروما و اورژانس شهید نبوی بیمارستان 5 آذر گرگان در 7 طبقه احداث شده است.
 
برای ساخت و تجهیز این بخش درمانی 84 میلیارد تومان هزینه شده است. در این پروژه ساخت اتاق عمل مجهز اورژانس و 40 تخت برای شیمی درمانی و سرطان از مواردی است که برای اولین بار در سطح بیمارستان های این استان اجرایی شده است.
 
با راه اندازی این پروژه، 142 تخت بیمارستانی شامل 4 اتاق عمل مجهز و یک اتاق عمل سرپایی و 10 تخت ICU به ظرفیت تخت های بیمارستان 5 آذر و استان گلستان افزوده شد.