افتتاح خوابگاه دانشجویی 250 نفره محتشم کاشانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

 
خوابگاه دانشجویی 250 نفره محتشم کاشانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با حضور دکتر سعید نمکی، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.
 
 خوابگاه دانشجویی 250 نفره محتشم کاشانی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در زمینی با زیربنای 4250 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد و 300 میلیون تومان ساخته شده است.
ساخت این خوابگاه دانشجویی در سال 1389 آغاز و از منابع ملی، اعتبار آن، تامین شده است.