افتتاح کلینیک دانشکده دندانپزشکی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


 

 

 این کلینیک در زمینی با زیربنای 2500 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 5 میلیارد و 500 میلیون تومان ساخته شده است.

همچنین ساخت کلینیک دانشکده دندانپزشکی کاشان از سال 1396 آغاز و از منابع ملی داخلی تامین اعتبار شده است.