افتتاح از مجتمع آموزشی- پژوهشی زنده یاد دکتر زهرا فرقانی کاشان

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

مجتمع آموزشی - پژوهشی زنده یاد دکتر زهرا فرقانی کاشان در زمینی با زیربنای 3200 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 6 میلیارد تومان ساخته شده است.
ساخت این مجتمع در سال 1391 آغاز و از منابع ملی داخلی و کمک خیّرین تامین اعتبار شده است.
گفتنی است، میزان مشارکت خیّرین در ساخت مجتمع آموزشی - پژوهشی زنده یاد دکتر زهرا فرقانی کاشان، یک میلیارد و 500 میلیون تومان می باشد.