برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی

 

جهت دانلود برنامه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی روی لینک‌های ذیل کلیک فرمایید.

 

برنامه‌ی پیشنهادی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی(1)

برنامه‌ی پیشنهادی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی(2)

 پیوست اول

پیوست دوم

پیوست سوم

پیوست چهارم